Fundusze pieniężne: jak to działa?

30 września 2016 0

O tym, że każda inwestycja wiąże się z pewnym ryzykiem, nie trzeba przekonywać nikogo. Decydując się na jakikolwiek krok inwestycyjny należy być świadomym owego ryzyka oraz sposobu działania wybieranego instrumentu finansowego. Jednym z bezpieczniejszych cieszących […]

8 powodów dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

10 czerwca 2016 3

Fundusze inwestycyjne to jedna z najpopularniejszych – obok lokat – form lokowania nadwyżek finansowych. Nie jest wprawdzie tak bezpieczna jak deponowanie środków na koncie oszczędnościowym czy lokacie bankowej, ale daje szanse uzyskania znacznie wyższej stopy zwrotu. […]